Тороидални дросели

Тороидални дросели

За честоти от 15 до 100kHz. Предназначени за електрониката. Начина на свързване е, чрез пинове  или изводни проводници към печатни платки.

Техническите параметри (брой навивки, тип на проводника, крепежи, изолации, метод на навиване, и други изискавания) се определят от клиента.