bultraf
Български Еnglish Deutsch

1.2. Дросели с феритна сърцевина.

1.2. Дросели с феритна сърцевина.

За честоти от 15kHz до 100kHz. Предназначени за електрониката. Начинът на свързване е чрез пинове  или изводни проводници към печатни платки.

Техническите параметри (брой навивки, тип на проводника, крепежи, изолации, метод на навиване и други изисквания) се определят от клиента.