bultraf
Български Еnglish Deutsch

6.1. Дросели с ламелна сърцевина.

6.1. Дросели с ламелна сърцевина.

Предназначение - монофазните и трифазните дросели с ламелна сърцевина, могат да бъдат свързани между основната мрежа и честотния инвертор, с цел регулиране на тока.

Техническите параметри (брой навивки, крепежи, въздушни междини, изолации, метод на навиване и други изисквания) се определят от клиента.

  • тип на сърцевината - EI DIN 41302
Type: VA: A: B: C: F: G KG:
EI66/36 66 95 90 50 55 1.00
EI78/36 78 80 90 56 56 1.50
EI84/43 84 90 95 64 64 2.00
EI96/45 96 92 103 84 75 1.50
EI105/37 105 80 110 80 64 2.80
EI120/41 120 88 125 90 75 4.10
EI135/52 135 105 135 105 85 6.20
EI150/66 150 125 145 122 110 9.50
EI174/74 174 141 165 135 115 14.50