bultraf
Български Еnglish Deutsch

EI96/45MSD

а мощност 160VA.
Предназначени за ел. промишлеността. Начина на свързване е чрез клеми. С възможност за монтиране на клеми за предпазители със стопяема вложка на първична и на вторичната страна. 

 • тип - EI/MS и EI/MSF
 • входящо напрежение - от 42V до 400V
 • изходящо напрежение - от 6V до 24V 
 • изходящо напрежение - от 2x6V до 2x24V
 • честота - 50-60HZ
 • изолационен клас - В/130оС/
 • околна температура - +40оС
 • защитен клас - I / II
 • индекс на защита - IP00
 • диелектрична якост - 2100V/4200V
 • защита от късо съединение - (без) със
 • тип на сърцевината - EI DIN 41302
 • IEC норма - EN 61558