bultraf
Български Еnglish Deutsch

EI150/66MSF

  За мощност 630VA
Предназначени за ел.промишлеността. Начина на свързване е чрез клеми. С възможност за монтиране на клеми, за 
предпазители със стопяема вложка, на първичната и вторичната страна. 

 • тип - EI/MSF
 • входящо напрежение - от 42V до 400V
 • изходящо напрежение - от 6V до 24V
 • изходящо напрежение - от 2x6V до 2x24V
 • честота - 50-60HZ
 • изолационен клас - В/130оС/
 • околна температура - +40оС
 • защитен клас - I / II
 • индекс на защита - IP00
 • диелектрична якост - 2100V/4200V
 • защита от късо съединение - със
 • тип на сърцевината - EI DIN 41302
 • IEC норма - EN 61558