bultraf
Български Еnglish Deutsch

Абонаментно обслужване

Фирма "Бултраф" ЕООД извършва дейности по техническа поддръжка на трансформаторни постове, включващи арматура СрН, арматура НН, трансформатор СрН/НН, табла НН.


Изготвяне на договор за абонаментно обслужване.

В договорът се описват:


- обслужваната техника: вид устройство, модел, сериен номер, параметри и др.

- техническото състояние на всяко едно устройство;

- препоръки към съхранението и условията на експлоатация;

- права и задължения на изпълнителя;

- права и задължения на възложителя;

- срокове и заявки за възникнали аварии;

- абонаментно възнаграждение;

- неустойки и обезщетения;

- срок на договора;

- условия за преподписване/прекратяване на договора;