bultraf
Български Еnglish Deutsch

Ремонт на трансформатори

Пълен ремонт на трансформатори. 

Профилактика и обслужване на трансформатор при клиент на място. 

Профилактика и обслужване на трансформатор в производствената база. 

Договор за абонаментно обслужване. 

Дейността обхваща следните гами трансформатори:

 

1. Работни напрежения (основни):

- 6/0.4 kV

- 10/0.4 kV

- 11/0.415 kV

- 20/0.4 kV

- 20/10/0.4 kV

- 33/0.415 kV

 

2. Типова мощност:

- От 25kVA до 1600kVA;

 

3. Тип на трансформатора

- Маслени трансформатори

- Сухи трансформатори

 

Допълнителни дейностии:

- Измерване и диагностика на трансформатор;

- Почистване на трансформатор;

- Отстраняване на теч от уплътнители;

- Отстраняване на теч от казан;

- Подмяна на изолатори и нивопоказатели;

- Подмяна на трансформаторно масло;

- Подмяна на аварирал трансформатор с нов;

- Подмяна на трансформатор с цел промяна на присъединената мощност;

- Изработване  на трансформатори с параметри по задание на клиента;