bultraf
Български Еnglish Deutsch

Мисия

Изграждане на високоефективно предприятие в технологичен и организационен аспект.

Основната цел, която ръководството на фирмата си е поставило, е разкриването на възможности за многократно повишаване капацитета на производство с оглед осигуряване на достатъчен производствен капацитет за задоволяване на настоящото равнище на търсенето. Основен приоритет и непосредствена задача във фирмената политика на Бултраф ЕООД е достигане и защитаване на най-високо качество на произвежданата